Visie en Missie

coronabanner

 

Iedereen heeft het recht om een menswaardig leven te leiden. Het Sociaal Huis De Haan biedt maatschappelijke dienstverlening aan personen en gezinnen om hen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Het Sociaal Huis De Haan is er voor alle burgers en beperkt zijn dienstverlening niet enkel tot financiële en materiële hulpverlening. Welzijn is veel meer en speelt zich af op alle levensdomeinen: huisvesting, tewerkstelling en activering, gezondheid, onderwijs en opleiding, culturele en maatschappelijke ontplooiing, sociale en juridische bijstand.

Dankzij initiatieven zoals het dienstencentrum Kerklommer, de informatie- en ontmoetingsruimte de Kelle, de assistentiewoningen, de thuiszorgdiensten, wordt een breder publiek bereikt.

De meest kwetsbaren blijven onze bijzondere aandacht weerhouden. Daarom wil het Sociaal Huis een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van (kinder)armoede en de aanpak van de vergrijzing.

Het Sociaal Huis wil blijven inspelen op maatschappelijke trends en ontwikkelingen binnen onze samenleving.

Wij kunnen dit niet alleen en daarom werken we samen met diverse partners en organisaties. Ook vrijwilligers zijn een meerwaarde voor onze organistie.

Uiteraard is de stem van de burgers belangrijk, daarom stimuleren wij de participatie van de mensen bij de ontwikkeling van nieuwe projecten.